Ziekteverzuim

Bij wet is bepaald dat u als werkgever het loon van uw werknemers
tenminste tijdens de eerste twee ziektejaren moet
doorbetalen. Naast het doorbetalen van het loon moet waarschijnlijk
ook vervangende arbeid ingeschakeld worden om de zieke
werknemer te vervangen of loopt u wellicht omzet mis. Dat
betekent dat uw kosten flink kunnen oplopen. Een goede
ziekteverzuimverzekering is daarom zeker geen overbodige luxe.
 

Voor meer informatie over de Ziekteverzuimverzekering en de polisvoorwaarden klik hier.