Contact CBM

Bezoekadres: Postadres:

Prinses Beatrixlaan 15

2595 AK Den Haag

Tel.: 070 316 06 60

Postbus 93432

2509 AK Den Haag
 

Algemeen:

KvK: 27260429 - AFM Vergunning*: 12013788

* Een financiële dienstverlener biedt aan, adviseert, bemiddelt, herverzekert of treedt op als gevolmachtigd agent met betrekking tot financiële producten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze ondernemingen. Heeft u vragen omtrent de AFM vergunning, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het AFM.

 

Conflicterende belangen:

Om in geval van conflicterende situaties een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van gevolmachtigde of bemiddelaar te bewerkstelligen is de volgende procedure van toepassing.

 

Klachtenprocedure:

Heeft u een klacht over CBM?
Klik op deze link voor meer informatie over de klachtenprocedure van CBM.


 

Stel direct uw vraag aan CBM: