Arbeidsongeschiktheid


Kunt u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer werken, dan keert de Arbeidsongeschiktheidsverzekering periodiek een
vervangend inkomen uit. De verzekering bestaat uit twee delen: rubriek A het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid en rubriek B
arbeidsongeschiktheid vanaf het tweede jaar. Per rubriek kiest u zelf de hoogte van het verzekerd bedrag. Dit bedrag mag niet
hoger zijn dan 80% van uw gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaar, met een maximum van € 85.000,- per rubriek.


Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidverzekering en de polisvoorwaarden klik hier.
 

Voor meer informatie omtrent de dienstverlening die u van ons kan verwachten. Adviseren wij u om ons dienstverleningsdocument door te lezen.