Ongevallen


Een ongeluk zit soms in een klein hoekje, maar kan grote
gevolgen hebben. Met onze collectieve Ongevallenverzekering
bent u goed verzekerd tegen die risico’s. De Ongevallenverzekering keert
een afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit,
ongeacht de schuldvraag, de daadwerkelijk gemaakte kosten of mogelijke
uitkeringen uit andere verzekeringen.
 

Voor meer informatie over de collectieve ongevallenverzekering en de polisvoorwaarden klik hier.